Sommer-komsammen i hytten


Der afholdes sommer-komsammen i Hytten i Hønsinge for Brødre og Svigerinder

lørdag/søndag den 28+29/7-2007.

Nærmere om arrangementet vil blive udsendt senere pr. e-mail til de sol - og festhungrende deltagerne.”

Karin og NielsInfoboks: